บทเรียนออนไลน์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180