บทเรียนออนไลน์
เฉลยแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ม 3 ชุดที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.     อักษรคูนิฟอร์มเป็นของชนกลุ่มใด

             อัสซีเรีย

             แอคคัต

             อามอไรต์

              สุเมเรียน

2.     ชนเผ่าแรกที่เข้าครอบครองดินแดนเมโส

        โปเตเมียคือชนกลุ่มใด

    ฮิตไทต์

    สุเมเรียน

    ฟินิเชียน

     คาลเดียน

3.     ชาวอัสซีเรียมีความสามารถในด้านใดมาก

        ที่สุด

    ด้านการค้า

    ด้านการรบ

    ด้านการปกครอง

     ด้านภาษาและวรรณกรรม

4. ชาวอียิปต์โบราณสร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่อ

   อะไร

             บูชาเทพเจ้า

             เก็บศพของฟาโรห์

             รักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อย

              แสดงความจงรักภักดีต่อฟาโรห์

5.     ชาวฟินิเชียนมีความเชี่ยวชาญในด้านใด

        มากที่สุด

             การต่อสู้

             การปกครอง

             การเกษตรและการค้า

              การเดินเรือและการค้า

6.     ยุคคลาสสิกเกี่ยวข้องกับอารยธรรมใด

             อารยธรรมกรีก

             อารยธรรมโรมัน

             อารยธรรมลุ่มน้ำไนล์

              อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 

7.     ข้อใดไม่จัดเป็นศิลปะแบบกอทิก

             มหาวิหารแห่งเมืองปิซา

             มหาวิหารแห่งชาตร์

             มหาวิหารนอเตรรอดาม

              มหาวิหารแซงต์ชาแปลล์

8.     บุคคลในข้อใดที่บุกเบิกเส้นทางจากทวีป

        ยุโรปไปทวีปเอเชียได้สำเร็จ

             เจมส์ คุก

             วัสโก ดา กามา

             เฟอร์ดินันด์ เมาเจลลัน

              คริสต์โตเฟอร์ โคลัมบัส

9.     แนวคิดของใครที่เป็นรากฐานของแนวคิด

        ในระบอบประชาธิปไตย

             วอลแตร์

             จอห์น ล็อก

             มองเคสกิเออร์

              ชอง-ชางค์ รูโซ

10. อารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาค

        ต่าง ๆ ของโลกคืออะไร

             เศรษฐกิจ

             แนวคิดทางการเมือง

             ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

              ถูกทุกข้อ

 

 

โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,09:17   อ่าน 9051 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180