บทเรียนออนไลน์
เฉลยแนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ม3 ชุดที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1.     ทวีปใดที่มีขนาดเล็กที่สุด

             ทวีปเอเชีย

             ทวีปแอฟริกา

             ทวีปออสเตรเลีย

              ทวีปอเมริกาเหนือ

2.     ชนเผ่าพื้นเมืองของออสเตรเลียเรียกว่า

        อะไร

             มูเลตโต

             เมสติโซ

             อินเดียน

              แอบอริจินี

3.     ข้อใดไม่ใช่ปัญหาหลังจากที่แอฟริกาได้รับ

        เอกราชแล้ว

             ไม่มีผู้นำในการปกครอง

             ไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง

             มีความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์

              ประชาชนมีความรู้ในระบอบ

                ประชาธิปไตย

4.     ข้อใดหมายถึงแหล่งอารยธรรมในทวีป

        ยุโรป

             อารยธรรมอียิปต์

             อารยธรรมลุ่มน้ำไนล์

             อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

              อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมัน

5.     ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ประเทศ

        มหาอำนาจยุโรปเกิดความขัดแย้งกันเกิด

        จากสาเหตุอะไร

             ลัทธิชาตินิยม

             ปัญหาการเมืองการปกครอง

             แย่งดินแดนอาณานิคมต่าง ๆ ทั่วโลก

              ถูกทุกข้อ

6.     อารยธรรมของชาวมายาอยู่ในทวีปอะไร

             ทวีปยุโรป

             ทวีปเอเชีย

             ทวีปแอฟริกา

              ทวีปอเมริกาเหนือ

7.     ผู้นำการปฏิรูปคริสต์ศาสนาในทวีปยุโรป

        คือใคร

             มาร์ติน ลูเทอร์

             อเมริโก เวสปุชชี

             บาร์โทโลมิว ดีอีส

              คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

8.     สงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกาช่วง

        ค.ศ. 1861–1865 มีสาเหตุมาจากความ

        ขัดแย้งในเรื่องอะไร

             การเลิกทาส

             การตั้งรัฐบาลกลาง

             การประกาศเอกราช

              การปฏิวัติอุตสาหกรรม

9.     ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเหนือคือ

        ชนกลุ่มใด

             เมสติโซ

             มูเลตโต

             เอสกิโม

              อินเดียน

10.  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15–16 สเปน

        และโปรตุเกสเดินทางมาทวีปอเมริกาใต้

        เพื่ออะไร

             ต้องการล่าอาณานิคม

             ต้องการสินค้าเกษตร

             ต้องการทองคำ เงิน

              ไม่มีข้อใดถูก


โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2555,09:14   อ่าน 8686 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180