บทเรียนออนไลน์
การเก็บเกี่ยวผัก
แบบทดสอบ
1. ตามหลักการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.  พืชผักสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดวัน

ข.  พืชผักมีอายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างแน่นอน

ค.  สภาพดินฟ้าอากาศส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ง.    การนับอายุการเก็บเกี่ยวนับวันย้ายกล้าปลูกจนถึงวันที่เก็บเกี่ยว

2.  พืชต่อไปนี้ข้อใดจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวหลายครั้ง

ก.    แครอท

ข.    ถั่วฝักยาว

ค.    กะหล่ำปลี

ง.    ผักกาดหัว

3.  พืชผักในข้อใดที่ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตขณะยังอ่อน

ก.  กระเทียม

ข.   แตงกวา

ค.  กะหล่ำดอก

ง.    หอมหัวใหญ่ 

4. พืชข้อใดที่ควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลผลิตแก่เต็มที่

ก.  มะระ

ข.    ผักบุ้ง

ค.    มะเขือเทศ

ง.    บวบเหลี่ยม

5.  พืชผักชนิดใดควรปล่อยให้ใบแห้งก่อนเก็บเกี่ยว

ก.    พืชผักกินผล

ข.    พืชผักกินดอก

ค.    พืชผักกินลำต้นใต้ดิน

ง.    พืชผักกินใบและลำต้น

6. พืชผักควรเก็บเกี่ยวช่วงเวลาใดดีที่สุด

ก.  เช้ามืด

ข.  กลางวัน

ค.  กลางคืน

ง.   ตลอดทั้งวัน

7.  ผักบุ้งมีอายุการเก็บเกี่ยวหลังจากการหว่านประมาณกี่วัน

ก.  50 60 วัน

ข.  40 50 วัน

ค.  35 – 40 วัน

ง.    25 – 30 วัน

8.  ลักษณะของมะเขือเทศข้อใดเก็บเกี่ยวได้

ก.  ผลสีเขียวปนขาว

ข.   ผลสีเขียวสดเต่งตึง

ค.  ผลเริ่มเปลี่ยนจากเขียวเป็นเหลือง

ง.    ผลเริ่มเปลี่ยนจากเหลืองเป็นแดง

9. ลักษณะของข้าวโพดหวาน ข้อใดเก็บเกี่ยวได้

ก.    ไหมข้าวโพดเริ่มแห้ง

ข.  ฝักข้าวโพดเริ่มแห้ง

ค.  ใบข้าวโพดเริ่มแห้ง

ง.    ต้นข้าวโพดเริ่มแห้ง

10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชอย่างถูกวิธี

ก.  ผลผลิตมีราคาแพง

ข.  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ค.  ผลผลิตเก็บรักษาไว้ได้นาน

ง.    ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด

โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2555,12:58   อ่าน 1273 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180