บทเรียนออนไลน์
แนวข้อสอบรายวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4

ข้อสอบวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้   ชั้นมัธยมศึกษาปี 4   ชื่อ-สกุล....................................

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก    เลขที่............................

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้  มาพอสังเขป

 

1.กฎหมาย คืออะไร

                ตอบ......................................................................................................................................................

2.การรับราชการทหาร มีอายุย่างเข้ากี่ปี

                ตอบ......................................................................................................................................................

3.กำหนดเวลาแสดงตนลงบัญชีทหารกอเกินชายไทยต้องมีอายุเท่าไหร่

                ตอบ......................................................................................................................................................

4.กฎหมายมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

                ตอบ......................................................................................................................................................

5.การจำนอง หมายถึงอะไร

                ตอบ......................................................................................................................................................

6.กฎหมายที่ดิน มีข้อบัญญัติ ว่าอะไรบ้าง

                ตอบ......................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2556,16:06   อ่าน 1501 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180