บทเรียนออนไลน์
แนวข้อสอบวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก      รวม  40 คะแนน

ข้อสอบวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  ชื่อ-สกุล......................................เลขที่...........

คำชี้แจง           จงตอบคำถามต่อไปนี้

1.            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกี่องค์กร  องค์กรอะไรบ้าง  (10 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2.            สถาท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง  จงอธิบาย (10 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3.            ฝ่ายบริหารท้องถิ่น มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง  จงอธิบาย (10 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4.            จงเล่าประวัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย (10 คะแนน)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2556,15:12   อ่าน 1549 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180