สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 28/05/2016
สถิติผู้เข้าชม 572114
Page Views 783434
ขอพบผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557
ใบงานนักเรียนชั้นม.3 ส่งภายในวันจันทร์ 17 กพ.นี้  และฉบับที่ 2 ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
https://www.facebook.com/kaewsaentor
บทเรียนออนไลน์
เฉลย แนวข้อสอบปลายภาค 2 ประวัติศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 5

เฉลย แนวข้อสอบปลายภาค 2 ประวัติศาสตร์ ม. 2  ชุดที่ 5

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว


1. มหาชาติคำหลวง แต่งขึ้นในสมัยใด

      1 สมเด็จพระเอกาทศรถ

      2 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

      3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      4 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

2. เพราะเหตุใดสมัยสมเด้จพระนารายณ์มหารชจึงเน้น

      ความสัมพันธ์กับฝรั่งเศส

     1 ต้องการรับวัฒนธรรมตะวันตก

     2 ต้องการค้าขายกับชาติตะวันตก

     3 ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

     4 ต้องการถ่วงดุลอำนาจกับฮอลันดา

3. กษัตริย์พระองค์ใดที่เดิมเป้นออกญากลาโหมสุริยวงศ์

      1 สมเด็จพระเอกาทศรถ

      2 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

      3 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

      4 สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

4. การที่ชาวบ้านบางระจันสามารถต่อต้าน พม่าได้

      แสดงให้เห็นถึงสิ่งใด

     1 ความอดทน

     2 ความสามัคคี

     3 ความเข้มแข็ง

     4 ความเสียสละ

5. แม่น้ำไทกริส–ยูเฟรทีสเกี่ยวข้องกับอารยธรรมใด

     1 อารยธรรมจีน

     2 อารยธรรมกรีก

     3 อารยธรรมอียิปต์

     4 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

 

 

 

 

6. มหากาพย์กิลกาเมชของชาวสุเมเรียนกล่าวถึงเรื่อง

     อะไร

     1 กำเนิดศาสนา

     2 การผจญภัยของบรรพบุรุษ

     3 การยกย่องความสามารถของกษัตริย์

     4 การพรรณนาถึงการสร้างโลกและน้ำท่วม

7. ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวหมายถึงบริเวณใด

     1 ลุ่มน้ำหวางเหอ ลุ่มน้ำโขง

     2 ลุ่มน้ำสินธุ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

     3 ลุ่มน้ำแดง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

     4 ลุ่มน้ำไทกริส ลุ่มน้ำยูเฟรทีส

8. ดินแดนเมโสโปเตเมียปัจจุบันคือประเทศอะไร

     1 อิรัก

     2 อียิปต์

     3 อิหร่าน

     4 ซาอุดีอาระเบีย

9. แหล่งที่รวมความเชื่อ ปรัชญา แหล่งกำเนิดศาสนา

     ของโลก 3 ศาสนา อยู่ในบริเวณใด

     1 เอเชียใต้

     2 เอเชียกลาง

     3 เอเชียตะวันออก

     4 เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

10. ชนเผ่าแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมโสโปเตเมีย

      คือชนเผ่าใด

     1 ฮิตไทต์

     2 แอคคัด

     3 สุเมเรียน

     4 แคลเดียน

 

 

โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2556,15:37   อ่าน 2700 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180