บทเรียนออนไลน์
เฉลย แนวข้อสอบปลายภาค2 สังคมศึกษาฯ ม. 1 ชุดที่ 4

เฉลย แนวข้อสอบปลายภาค2 สังคมศึกษาฯ ม. 1 ชุดที่ 4

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.    แผนที่ชนิดใดที่เหมาะสำหรับการศึกษาภูมิศาสตร์ทั้งด้านกายภาพและสังคมของประเทศ

       1    แผนที่เล่ม

       2    แผนที่รัฐกิจ

       3    แผนที่ท่องเที่ยว

       4    แผนที่ภูมิประเทศ

2.    ถ้านักเรียนต้องทราบความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในทวีปออสเตรเลียหลังเกิดภัยธรรมชาติ นักเรียนจะสามารถ

      ใช้แผนที่ชนิดใดได้ดีที่สุด

       1    แผนที่รัฐกิจ

       2    แผนที่ท่องเที่ยว

       3    แผนที่ธรณีวิทยา

       4    แผนที่ภูมิประเทศ

3.    เส้นแม่น้ำในแผนที่จะใช้สีใดช่วยในการแสดงให้เห็นเด่นชัด

       1    สีดำ

       2    สีฟ้า

       3    สีแดง

       4    สีเขียว

4.    สัญลักษณ์นี้หมายถึงที่ตั้งของสิ่งใด

       1    ทวีป

       2    จังหวัด

       3    ประเทศ

       4    โรงเรียน

5.    ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของลูกโลก

       1    เป็นทรงกลม

       2    ยากต่อการเคลื่อนย้าย

       3    มีรายละเอียดน้อยกว่าแผนที่

       4    มองเห็นพื้นผิวโลกได้ไม่หมดในเวลาเดียวกัน

6.    การที่ซีกโลกตะวันออกมีเวลาเร็วกว่าซีกโลกตะวันตกเป็นเพราะโลกหมุนรอบตัวเองในลักษณะใด

       1    ตามเข็มนาฬิกา

       2    ทวนเข็มนาฬิกา

       3    จากทิศเหนือไปทิศใต้

       4    จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก

7.    เส้นเมริเดียนที่ลากผ่านเมืองกรีนิชมีค่ากี่องศาลองจิจูด

       1    0 องศาลองจิจูด

       2    90 องศาลองจิจูด

       3    180 องศาลองจิจูด

       4    360 องศาลองจิจูด

8.    ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีเวลาเร็วกว่าประเทศไทยมากที่สุด

       1    ญี่ปุ่น

       2    ฟิลิปปินส์

       3    นิวซีแลนด์

       4    ออสเตรเลีย

9.    ถ้าประเทศศรีลังกามีเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าที่เมืองกรีนิช 5 ชั่วโมง 20 นาที  แสดงว่าประเทศศรีลังกาตั้งอยู่บน

      ลองจิจูดที่เท่าไร

       1    70 องศาตะวันตก

       2    80 องศาตะวันตก

       3    70 องศาตะวันออก

       4    80 องศาตะวันออก

10. เส้นสมมติใดที่ไม่ลากพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินบนโลก

       1    เส้นวันที่

       2    เส้นเมริเดียน

       3    เส้นเวลามาตรฐาน

       4    เส้นเวลาปานกลาง

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2556,11:02   อ่าน 847 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180