สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 28/05/2016
สถิติผู้เข้าชม 571144
Page Views 782284
ขอพบผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557
ใบงานนักเรียนชั้นม.3 ส่งภายในวันจันทร์ 17 กพ.นี้  และฉบับที่ 2 ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
https://www.facebook.com/kaewsaentor
บทเรียนออนไลน์
เฉลยแนวข้อสอบกลางภาค 2 ประวัติศาสตร์ ม. 5 ชุดที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

1. เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 สิ่งก่อสร้าง

    ใดไม่ได้รับความเสียหาย

ก เพนตากอน

        ข เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 1

        ค เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 2

        ง อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

2. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของเหตุการณ์ 11

    กันยายน 2001

        ก สหรัฐอเมริกายึดครองดินแดน

          ปาเลสไตน์  

        ข สหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มประเทศ

           อาหรับ

        ค สหรัฐอเมริกาแทรกแซงเศรษฐกิจของ

           กลุ่มประเทศอาหรับ

        ง สหรัฐอเมริกาขยายอำนาจเข้าไปในเอเชีย 

          ตะวันออกเฉียงใต้

3. เหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 มีผลต่อ

    สังคมโลกอย่างไร

        ก ชาวอาหรับไม่ได้รับความไว้ใจจากสังคม

           โลก

        ข ประเทศต่าง ๆ ร่วมกันต่อต้านการก่อ

           การร้าย

        ค ชาวอาหรับส่วนมากไม่พอใจการ  

           ตัดสินใจของสหรัฐอเมริกา

        ง ประเทศต่าง ๆ ใช้นโยบายต่างประเทศ

          อย่างรอบคอบ

4. กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดเป็นผู้วางระเบิดบน

    เกาะบาหลี

        ก เจไอ

        ข อัลเคดา

        ค แอลทีทีอี

        ง อาบูไซยาฟ

5. เหตุการณ์ระเบิดรถไฟใต้ดินที่ลอนดอน

    และเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 มี

    ความเกี่ยวข้องกันอย่างไร

        ก ใช้วิธีระเบิดฆ่าตัวตาย

        ข เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกัน

        ค จับกุมผู้ก่อการร้ายได้ทันที

        ง คาดว่าเกิดจากผู้ก่อการร้ายกลุ่มเดียวกัน

6. กลุ่มแอลทีทีอีมีเชื้อชาติอะไร

        ก ทมิฬ

        ข สิงหล

        ค อินเดีย

        ง อาหรับ

7. ปัญหาปาเลสไตน์เป็นสงครามระหว่าง

    ศาสนาอะไร

        ก ศาสนายูดาห์กับคริสต์ศาสนา

        ข ศาสนาอิสลามกับศาสนายูดาห์

        ค ศาสนาอิสลามกับคริสต์ศาสนา

        ง พระพุทธศาสนากับศาสนาอิสลาม

8. อิสราเอลมีความคิดเห็นอย่างไรกับรัฐบาล

    ฮามาส

        ก คิดว่าเป็นพวกหัวรุนแรง

        ข คิดว่าชอบทำผิดกฎหมาย

        ค คิดว่าเป็นพวกเคร่งศาสนา

                ง คิดว่ามีต่างชาติคอยสนับสนุน

9. กลุ่มก่อการร้ายอัลเคดามีวัตถุประสงค์

    สำคัญอย่างไร

        ก ต่อต้านศาสนาอื่น

        ข ต่อต้านลัทธิสังคมนิยม

        ค ต่อต้านอิทธิพลสหรัฐอเมริกา

        ง ต่อต้านการตั้งประเทศอิสราเอล

10. แลทีทีอีต้องการแยกดินแดนบริเวณใดของ     

       ศรีลังกาออกเป็นเอกราช

        ก ดินแดนทางตะวันตก     

        ข ดินแดนทางตะวันออก    

       ค ดินแดนทางตะวันตกเฉียงใต้

       ง ดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือ
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2555,20:33   อ่าน 6809 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180