สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 28/05/2016
สถิติผู้เข้าชม 574009
Page Views 785657
ขอพบผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557
ใบงานนักเรียนชั้นม.3 ส่งภายในวันจันทร์ 17 กพ.นี้  และฉบับที่ 2 ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
https://www.facebook.com/kaewsaentor
บทเรียนออนไลน์
แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลางภาค2 ฉบับที่ 6

แนวข้อสอบกลางภาค 2 ประวัติศาสตร์ ม. 2 ฉบับที่ 6

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.    ในสมัยอธยุธยาญวนมีความขัดแย้งกันเนื่องมาจาก  

        สาเหตุใด

          1                 แย่งชิงพม่า

          2                 แย่งชิงเขมร

          3                 แย่งชิงอาณาจักรล้านนา

          4                 แย่งชิงอาณาจักรล้านช้าง

2.    ชาติตะวันตกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยา

        มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

       1 ถ่วงดุลอำนาจกัน

        2 แสวงหาอาณานิคม

          3                 ค้าขายและเผยแผ่ศาสนา

          4                 แสวงหารทระพยากรธรรมชาติ

3.    สินค้าอะไรเป็นสินค้าต้องห้ามสมัยอยุธยา

        1 ข้าว

          2                 เหล้า

          3                 ผ้าแพร

          4                 กฤษณา

4.    ข้อใดเป็นสินค้าออกที่สำคัญในสมัยอยุธยา

          1                 ข้าว

          2                 พริกไทย

          3                 เครื่องเหล็ก

          4                 เครื่องสังคโลก

5.    ฤชา อากร และส่วย รัฐเรียกเก็บมาจากบุคคลกลุ่มใด

       1 ชาวจีน

          2                 ขุนนาง

          3                 ชาวตะวันตก

          4 ราษฎรอยุธยา

 6.    ภาษีปากเรือเป็นภาษีอากรประเภทใด

       1 ส่วย

          2                 ฤชา

          3                 อากร

          4                 จังกอบ

7.    เงินตราสมัยอยุธยาชนิดใดที่ภายหลังนำมาใช้แทน

        เบี้ยที่ขาดแคลนลง

       1 ไพ

          2                 กล่ำ

          3                 กษาปณ์

          4 เงินประกับ

8.    ชนชั้นใดที่เป็นตัวกลางประสานความสัมพันธ์

        ระหว่างชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมสมัยอยุธยา

        1 ขุนนาง

          2                 เจ้านาย

          3                 พระสงฆ์

          4                 พระมหากษัตริย์

9.    สกุลยศ เป็นยศที่เจ้านายแต่ละพระองค์

        ได้รับเมื่อไร

        1 ตั้งแต่กำเนิด

          2                 เมื่อเข้าพระราชพิธีโสกันต์

          3                 เมื่อมีพระชันษาครบ 1 พรรษา

          4 เมื่อมีพระชันษาครบ 16 พรรษา

10. ในสมัยอยุธยาใครเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดใน

        อาณาจักร

       1 ขุนนาง

      2     เจ้านาย

                       นักปราชญ์

                        พระมหากษัตริย์

 

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,18:18   อ่าน 1928 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180