สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/10/2012
ปรับปรุง 18/05/2016
สถิติผู้เข้าชม 550264
Page Views 758098
ขอพบผู้ปกครองนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   วันที่ 4 พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน  2557
ใบงานนักเรียนชั้นม.3 ส่งภายในวันจันทร์ 17 กพ.นี้  และฉบับที่ 2 ให้ส่งก่อนสอบปลายภาคนะครับ
Unkown Document ดาวน์โหลดไฟล์
https://www.facebook.com/kaewsaentor
บทเรียนออนไลน์
แนวข้อสอบประวัติศาสตร์ กลางภาค 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับที่ 2

แนวข้อสอบกลางภาค 2 ประวัติศาสตร์ ม. 2 ฉบับที่ 2

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1. ทำไมการศึกษาประวัติศาสตร์จึงต้องใช้วิธีการทาง

        ประวัติศาสตร์

       1  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

        2 เพื่อให้รู้และเข้าใจเรื่องราวในอดีต

      3 เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องราวในอดีต

             เพื่อให้ได้ความถูกต้องและน่าเชื่อน่าเชื่อถือ

2. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเกิดขึ้นได้อย่างไร ข้อความนี้อยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

       1  การกำหนดปัญหา

          2                 การตีความหลักฐาน

          3                 การรวบรวมหลักฐาน

          4                 การตรวจสอบและประเมินหลักฐาน

3. วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดช่วยให้ทราบข้อ

        เท็จจริงในการศึกษาประวัติศาสตร์

       1 ตีความหลักฐาน

          2                 รวบรวมหลักฐาน

          3                 ตรวจสอบหลักฐาน

          4                 เรียบเรียงและนำเสนอ

4. การเขียนบทวามอยู่ในขั้นตอนใดของวิธีการทาง

        ประวัติศาสตร์

        1 การกำหนดปัญหา

          2                 การตีความหลักฐาน

          3                 การรวบรวมหลักฐาน

          4                 การเรียบเรียงและนำเสนอ

5. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

       1 ตำนาน

              พงศาวดาร

      3 จดหมายเหตุ

      4 ประติมากรรม

6. ตำนานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงเรื่องอะไร

     1 การยกย่องนักรบ

     2 ประวัติพระพุทธศาสนา

      3 ประวัติของพระมหากษัตริย์

     4 ลักษณะการปกครองของอินเดีย

7. พระบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์จัดเป็น

        หลักฐานประเภทใด

     1 จารึก

     2 พงศาวดาร

     3 วรรณกรรม

       4 จดหมายเหตุ

8. การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เกี่ยวข้องกับลักษณะ

        ภูมิประเทศหรือไม่

     1 เกี่ยวข้อง เพราะถ้าภูมิประเทศมีความอุดม        สมบูรณ์ก็จะมีคนเข้าไปตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก

     2 เกี่ยวข้อง เพราะลักษณะภูมิประเทศมีความ      สวยงามก็จะทำให้มีคนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้น

     3 ไม่เกี่ยวข้อง เพราะคนไปตั้งถิ่นฐานตามความ พอใจ

     4 ไม่เกี่ยวข้อง เพราะภูมิประเทศไม่มีความเกี่ยวข้อง

           ต่อการตั้งถิ่นฐาน

9. อาณาจักรอยุธยาเกิดแคว้นใดรวมกัน

        1 แค้วนละโว้และแคว้นอโยธยา

        2 แคว้นอโยธยาและแคว้นสุโขทัย

        3 แคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นละโว้

        4 แคว้นสุพรรณภูมิและแคว้นสุโขทัย

10. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญของ

        อาณาจักรอยุธยา

       1    ติดทะเล

       2    เป็นที่ราบลุ่ม                           

         มีแม่น้ำล้อมรอบ

         ได้รับกำลังทหารจากแคว้นสุพรรณภูมิ

โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2555,17:25   อ่าน 1645 ครั้ง

อุดม  แก้วแสนตอ  81 หมู่ที่ 3 แม่เชียงรายลุ่ม ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง 52180